Startpagina.wij over ons.lid worden.collectie.publicaties.kroniek.zoeken.linken.

Boekverkoop

Serie Jaarboeken                                                                                                   leden      niet leden

1988 o.a. Dialectstudie                                                                                                 4,00         4,00     

1991 o.a genealogie Jongen                                                                                          4,00         4,00

1992 o.a. Annalen Pastoor Schatten  Schaesberg 1910-1935                                       4,00         4,00

2003 o.a. De burgemeesters van Landgraaf (ook oude gemeenten)                               4,00         4,00

2004 o.a. Schutterijen, ON II, verwantschappen Eygelshoven                                       5,00         5,00

2006 o.a. 25 jaar OCGL, d’r Heereweg                                                                     10,00       10,00

2008 o.a. De Romeinse villa Nieuwenhagen, Lauradorp, Landen Overmaas                 10,00       10,00

2010 o.a. Muële Vrösch, Leenhof, Drukkerij Simons                                                   12,50       17,50

2011 o.a. Zusters in China, Onderwijs Schaesberg, Vaandel Victoria                            12,50      17,50

2012 o.a. Kapper Meens, Cerfontaine, firma van der Bolt, Hanna, Zusters II                12,50       17,50

2013 o.a. Schutterij Wilhelmina, vishandel Jonk, Indiëgangers, Zwembad Rimburg         12,50       17,50

        Bokkerijders in Schaesberg, Leenhof, 4 generaties, Alsdorf

 

Serie Ken Landgraaf                                     

1995  16Wandelingen                                                                                                     2,00        2,00

1997  Straatnamenboek van Aalbersestraat tot Zwartebergweg                                       2,00        2,00  

2005  fotoboek Alles um d’r Sjeet                                                                                10,00       10,00

2008  fotoboek Sjeeter Lüj, vereins en families                                                             10,00       10,00

2009 Fotoboek Nieuwenhagerheide “De Hei umhoeëg”                                                12,50       17,50

2011 Fotoboek Van hoes tot hoes d’r Sjeet umhoe:eg                                                  12,50       17,50

2013 Fotoboek Nieuwenhagen: Va rechts noa links de Hei umhoeëg                             12.50       17,50   

 

Serie Kijk op Landgraaf

2011 Bokkerijderswandelingen Landgraaf-Herzogenrath                                               10,00       12,50

2011 Monumenten te kijk gezet Strijthagen, Hoven, Landgraaf en ‘t Kantoer                   5,00         7,50

2012 Monumenten in Landgraaf                                                                                      5,00         7,50

2013 Monumenten in Landgraaf (Kerken te kijk)                                                             5,00         7,50

2014 De Worm Grensrivier  in kleur                                                                              13,50       17,50

 

Slot Schaesberg

2013 Deel 1 Het verhaal van slot Schaesberg en haar bewoners                                      8,95          9,95

CD’s

Genealogische Werkgroep Waubach GWW-2                                                               10,00       20,00

Bulletins 1982 - 2010                                                                                                      7,50       12,50

Kaarten

2007 Nieuwenhagen, Rimburg, Schaesberg en Ubach over Worms kleur 1805               5,00        5,00

 

Publicaties van derden/diversen

2002 En d’r boer boeëret wieër, genealogie fam Baur door M. Quaedflieg                      9,50        9,50

2000 Dekenale kerk P&P Schaesberg 300 jaar door E. Ramakers                               10,00      10,00

1991 De oud Strijders en hun kapel te Rimburg L. Haarbosch-Toussaint                         4,00        4,00

2004 Ee aod verlange, gecihte en gesjiechtes in ‘t  Woabich’s dialek W. Packbiers          4,00        4,00

1989”Oud Schaesberg” door Jozef Franck Boek met pentekeningen                      5,00        5,00

 

Voor Hamers Genealogie zie onder “wij over ons”