Startpagina.wij over ons.lid worden.collectie.publicaties.kroniek.zoeken.linken.

Boekverkoop en Webshop

Afbeelding publicatie

Korte beschrijving/inhoudsopgave

leden

Niet-Leden

 

 

 

 

 

Drinkwatervoorziening in Nieuwenhagen vanaf 1815.

De Franse Tijd.

Panden Charles Frehenstraat 25 en 27.

De O.C.G.L. Kruisweg

De woelige ontstaansgeschiedenis van Fanfare Eendracht Nieuwenhagerheide en van harmonie Caecilia uit Nieuwenhagen

Een onderzoek naar de dialectsituatie en naar de attitude t.o.v. Het dialect.

De Kruisweg van Aad de Haas

Korte verhalen

Het hoofdaltaar in de parochiekerk te Nieuwenhagen.

Kroniek 1988.

4,A200

4,00

 

Hertogdom Limburg. De geschiedenis van een titel.

Een bezoek in 1870 aan de nieuwe kerk van Waubach.

Joan Schul, landbouwer en handelaar

‘t Winkelke, dialectverhaal

De Postduivensport

Van Concessie Carl tot ON II MijnAnnalen van pastoor Schatten 1910-1935

Kroniek.

4,00

4,00

 

 

Burgemeester van de oude gemeenten Rimburg, Nieuwenhagen, Schaesberg, Ubach over Worms en de nieuwe gemeente Landgraaf.

De wereld volgens Veer Schuncken

Nieuwenhagen aan het begin van de Franse tijd.

Een internationaal fruithandelaar in de Franse tijd en een afgedankte secretaris ofwel vier generaties Koch in Nieuwenhagen.

Johan Simon Römkens en zijn familie. Nieuwenhagen 1765-1846.

Jan Joseph Römkens (1800-1872), alias “’t Zeepkletsjke”.

Nuwen, Nieuwen, Neue of Nuien Hagen. Van Nuenwenhaghen via Nuenhagen tot Nieuwenhagen.

Emile Erens (1865-1951), een leven tussen heiligen en anjers.

Klagers en aangeklaagden in 19e eeuws Ubach over Worms.

In memoriam De Mei-jongens van Nieuwenhagen?

Doa kome ze ... Fanfare Eendracht Waubach

Brood en Wijn vanaf de steentijd

Een uittreksel uit de Beschrijving van heet Hertogdom Limburg

Technische en Maatschappelijke Veranderingen in de 20e eeuw

De hulp aan slachtoffers van de watersnoodramp door de Limburgse mijnen.

4,00

4,00

 

20 jaar Bulletin en Jaarboek

100 jaar geleden kwamen de eerste kolen uit de Oranje Nassaumijn 2

Een Waubachse Duitser bevrijd in september 1944

Het Partagetractaat en de passageweg door Schaesberg

Bloed- en aanverwantschappen in de huwelijksregisters van de parochie Eygelshoven 1682-1800

Schutterijen door de eeuwen heen en andere wetenswaardigheden met de geschiedenis van de Landgraafse schutterijen, personen

De sjutterie va de Muesberg

D’r voegel

4,00

4,00

 

Een geschiedenis, 25 jaar Heemkundevereniging OCGL

Het ontstaan en het bestuur van de gemeente Ubach over Worms (1794-1920)

Het dateren van oude foto’s

De Warme bakker, algemeen en in Landgraaf

Opkomst van de drinkwatervoorziening in Ubach over Worms

Tweehonderd jaar meten met één maat

De rol van de vilders in de Bokkerijdersbenden

De geheimzinnige keten

De eerste pastoor van Nieuwenhagen, Gerard Klausener (1837-1874)

De Hereweg tussen 1930 en 1945

Biechten met de school in de jaren dertig.

4,00

4,00

 

Wel en wee van de school van Rimburg. 300 jaar geschiedenis in brokstukken.

Kleinschalige delfstoffenwinning in Landgraaf gedurende de twintigste eeuw.

De Mirgelcoulsweg

Nieuwenhagen, Koelweg: een Romeinse villa?

De vormgevers van Lauradorp

De Landen van Overmaas

Wetenswaardigheden over processies in het algemeen en bijbehorende zaken.

Ontstaan Processiecomité “D’r Leuper” te Nieuwenhagen.

Pastoor Daniëls alias Sleinada, trouw aan drie regimes, 1771-1799.

Zef en Bernard Hamers. Missionarissen uit Hoensbroek.

4,00

4,00

R.K. Lager onderwijs in de kolonie Leenhof 1924 tot 1981. Mijnindustrie, katholicisme, onderwijs.

Der Muële van d’r Vrösch 250 jaar.

Technische vooruitgang en maatschappelijke veranderingen. Opkomst van het georganiseerd busvervoer.

P. Simons en Gebr. Simons in Ubach over Worms (circa 1906-1973).

De Sternbach op de Brunssummerheide

De hele schutterij gearresteerd

De oorlog 1940-1945

10,00

12,50

Onderwijs in Schaesberg tussen 1700 en 1900

Leentje Borghans uit Rimburg op missie in China 1922-1952

Voetballen heeft mijn leven gevormd, Joep Haan

Een krantenbericht uit 1942 verder uitgezocht door Pierre Peters

De Nieuwenhaagse wortels van Einsteins opvolger en Nobelprijswinnaar chemie, Peter Debye

Vergesse nie die Heimat, wo deine Wiege stand

Op zoek naar de “Kollever Jonkfer”

 

12,50

17,50

 

Leentje Borghans uit Rimburg op missie in China 1922-1952. Vervolg.

Sterfte in de Nederlanden en de Lakgigar uitbarsting van 1783-1784

Fa. Van der Bolt Schaesberg. Kroniek van een meubelfabriek

Van kapsalon Spaetgens naar Kapsalon Meens. Drie generaties ervaring in de kappersbranche.

Hanna Geertvliet-Van der Velde. Het verhaal van een Joods meisje dat onder kon duiken in Waubach.

De familie Cerfontaine. Vier generaties handelaren in groenten, fruit en levensmiddelen in Nieuwenhagen.

Adriaens BV meer dan 50 jaar gevestigd in Schaesberg (gas, water en sanitair)

Terechtstellingsplaatsen bokkerijders in de regio Landgraaf.

12,50

17,50

 

Schutterij Koningin Wilhelm,ina Nieuwenhagen sinds 1860. Deel 1 met nieuwe bevindingen omtrent de oudste vereniging van Landgraaf en andere historische wetenswaardigheden.

Losser en Lauradorp. Mensen uit Losser werkzaam in Lauradorp.

De Volendammer Vishandel (Jonk) in Nieuwenhagen

Indiëgangers

Marieke, Fien, Ennie, José. Vier geslachten, een stuk vrouwengeschiedenis.

Hopman Joep Pomp

Het zwembad van Rimburg

De kapel van Leenhof: Legende en Werkelijkheid

Bokkerijders van Schaesberg

Die Freiherrlichkeit Alsdorf bestraft die “boesdaten”der Bockreiter. Andere ten exempel ende tot affschrick..

 

12,50

17,50

 

Voetbal in Ubach over Worms. Historisch overzicht van langer dan een eeuw voetbal.

D’r nuije wèg noa Heële .. Of de geboorte en derdere ontwikkeling van de Hoogstraat op Nieuwenhagerheide

Een huis aan de grens. Al vier eeuwen in de familie.

Balthasar en Willem Meijs, voorouders van Marieke Meijs.

Louis van Haaren, vaandeldrager van Harmonie St. Caecilia

Het gemeenschapshuis in Rimburg.

Heinrich Übachs: Meine Kindheid un d Jugens in Grotenrath und Waubach.

Vor siebzig Jahren: Ein prominenter Weltbürger in Grotenrath.

Schutterij Koningin Wilhelmina Nieuwenhagen sinds 1860. Deel 2a met nieuwe bevindingen omtrent de oudste vereniging van Landgraaf en andere historische wetenswaardigheden.

12,50

17,50

 

 

 

Het verzetswerk van Sjir Zijlstra

Jeugd van Sjef Vaessen

Die Befreiung des Grenzortes Schaesberg

Van Staatsmijnen naar DSM

Elektricien in dienst van Laura & Vereniging

Schutterij Koningin Wilhelmina

Ronkgank durch Oad-Woabich in de fiftiger joare

Het 100-jarig altaar van de P&P parochiekerk in Schaesberg.

12,50

17,50

Studentenclub Sint-Augustinus Nieuwenhagen

De vogel en de schutterij

Mathjies, Gradus en Angenes, personeel van de Kamp in de Schaesberg

Doortje Lucassen, textielrestauratie

Handel en wandel in Brokkelze

Rimburg ridders, weldoeners en geleerden

Het patronaat van Nieuwenhagerheide

Eine in Grotenrath ausgestorben Familie “wiederentdeckt”

Netta Beckers van de Hereweg

Het Nieuwenhaagse Hoogaltaar

Historische natuurlijke bouwstenen in Landgraaf

12,50

17,50

Josef Zalar photograph door John Smeets. 100 jaar. (Gemengd) Kerkelijk Zangkoor St-Caecilia Nieuwenhagen door May Quaedflieg. Een nieuwe Christelijke School te Schaesberg door Mariet Kuijpers-Nieskens en Jo Kobben . Het kanon van Schaesberg door Kees Hessels. Sjoester Joep Beckers door José Seerden-Pompl. Wiilem Zenden, locoburgemeester van Nieuwenhagen door José Seerden-Pompl. De huisslachting door Jo Odekerken. Schaesbergse carnaval “meets” Canadese carnaval door Jack Ludssenburg en Theo van de Wetering. Steinkohlebergbau im Wormrivier door Willy Goertz. Het dagelijkse leven van de elite door Heinz van de Wardt.

12,50

17,50

Fotoboek 2005 Alles um d’r Sjeet.  Schaesberg

Het boek laat beelden zien van alle wijken en straten van Schaesberg. D’r Sjeet was het vroegere straatdorp. Naast de aandacht voor straten, oude hoeves, huizen en bewoners ook aandacht voor de scholen, gemeentehuizen, postkantoor, galgeboom, sportpark, kasteel Schaesberg, kapel Leenhof, steenfabriek, Oranje Nassau mijn 2, Staatsmijn Wilhelmina, Aad de Haas, kasteel Strijthagen en Schaesbergse gemeenschap.

208 rijk geïllustreerde pagina’s die ook de ontwikkeling van de gemeente Schaesberg laten zien vanaf de start van de mijnbouw tot aan de sluiting van de mijnen en de overgang van “Zwart naar Groen”.

10,00

10,00

Fotoboek “Sjeeter lüj, vereins en families” 2008.  Schaesberg

Het rijk geïllustreerde boek laat ons met veel foto’s en begeleidende teksten kennismaken met mensen, verenigingen en instituten uit Schaesberg zoals bijv. De families Bertram-Piel, Haan-Ploum, Robbertz-Quaedvlieg, Benden-Schröder, Reintjens-Horsch, Hilak-Heinen. Onderwijzend personeel en leerlingen van de diverse scholen in Schaesberg, Geestelijkheid en parochiebesturen, gemeentebestuur, wielerbaan en wielrenners en de mijn. Koninklijke fanfare Aloysiana, Showband Glück Auf, carnavalsverenigingen, scouting, hobbyclub, worstelvereniging, voetbalclubs, volleybalvereniging, toneelvereniging en operette gezelschap, gymnastiekvereniging etc.

10,00

10,00

Fotoboek “De Hei umhoeëg. Van de Bende bis d’r Sjoeëlderkamp” 2009. Nieuwenhagen

Het boek is opgezet in de vorm van een wandeling vanaf de voormalige grens met Ubach over Worms.

208 pagina’s met veel foto’s en begeleidende teksten over panden en hun bewoners. Het verhaal van mensen: hun levens, herinneringen en wortels. “Veel mensen van vroeger leven inmiddels niet meer en zijn vervangen door de jongere generaties. Zo gaat het ook met straatbeelden. Een plaats is constant in vervandering. Soms gebeurt dat zo geleidelijk dat je het zelf niet in de gaten hebt.

Een bonte verzameling van veel historische gegevens en bronnen, oude kiekjes, maar ook de huidige situatie.

12,50

17,50

Fotoboek “Van hoes tot hoes d’r Sjeet um hoeëg. Van de bruk bis aan d’r Maat”. 2011 Schaesberg

In 208 pagina’s nemen de opstellers van het boek u mee van de brug over het spoor in Schaesberg tot aan de Markt van Schaesberg. Dit deel van de huidige Hoofdstraat vormde vroeger de helft van het straatdorp Scheidt. Heel panden zijn in de vernieuwings- en verstedelijkingsdrang verdwenen, maar met foto’s en met veel detail gegevens worden de panden en hun bewoners weer zichtbaar gemaakt. Bij een aantal panden worden enkele eeuwen geschiedenis beschreven. Ook de ontwikkeling tot aan de late middeleeuwen wordt beschreven. Hoe werd geleefd, de verschillende overheidsfuncties, rechtspraak en bokkerijders die er woonden

 

12,50

17,50

Fotoboek “Va rechts noa links de Hei umhoeëg”. De zijstraten van de Hoogstraat. 2013 Nieuwenhagen.

Het boek is in feite een vervolg op het boek uit 2009 en beschrijft met name de Pleistraat, Heigank (deels), Brunsummerweg, Oude Landgraaf, Kleine Voortstraat, Wilhelminastraat, Gatestraat (deels), Voortstraat (eerste deel) en Kruisstraat.

In 2009 was het maximum aantal pagina’s bereikt. Het materiaal dat nog over was, is gebruikt in dit boek met 184 pagina’s foto’s en begeleidende teksten.

In de zijstraten van de Hoogstraat komen maar amper woningen uit de 19e eeuw voor. Heel veel is uit de 20e eeuw, maar zo zie je wel de veranderingen aan de randen van een dorp. Wat eerst nog heigrond was, is langzaam maar zeker eerst in cultuur gebracht als landbouwgrond en daarna in gebruik genomen voor woningbouw.

12,50

17,50

Fotoboek “Van hoes tot hoes d’r Sjeet um hoeëg. Van d’r Maat bis aan ‘t Iksjke”. Schaesberg 2014.

In het boek wordt het gedeelte van de Hoofdstraat beschreven van de Markt tot aan de verdwenen overweg in het mijnspoor bij het Eikske. Dit gedeelte van het voormalige straatdorp Scheidt werd ook wel de Bovenste Scheidt genoemd. Nagenoeg alle huizen en oude hoeves die hier gestaan hebben, zijn in de periode 1950-1975 gesloopt en vervangen door moderne nieuwbouw. Met veel speurwerk en onderzoek is het de auteurs gelukt om ons weer een nagenoeg compleet beeld van de huizen, boerderijen en hun bewoners te geven. Veel genealogische gegevens. In het boek wordt ook aandacht geschonken aan oude gebruiken en de brandbestrijding in Schaesberg.

12,50

17,50

 

Bokkerijderswandelingen Landgraaf-Herzogenrath 2011.

10,00

12,50

 

Monumenten in Landgraaf 2012

5,00

7,50

 

Monumenten in Landgraaf 2013

5,00

7,50

Slot Schaesberg deel 1. Eerste druk 2013 en twee druk 2014.

In het rijk geïllustreerd boek (foto’s en tekeningen) in kleur wordt uitvoerig ingegaan op de bouwhistorie met de verschillende bouwfases van kasteel Schaesberg en zijn hoeve. Maar ook op het ontstaan van de Heerlijkheid Schaesberg, het geslacht Van Schaesberg, de kwartierstaat van de familie Van Schaesberg, bronnen voor de herbouw van kasteel Schaesberg en tot slot de geplande herbouw van Slot Schaesberg.

8,95

9,95

 

Boek Dekenale kerk Petrus en Paulus Parochie Schaesberg 300 jaar

10,00

10,00

 

Boek “Het verzet in Landgraaf”van Theo van de Wetering. In het boek wordt ingegaan op mensen uit met name Schaesberg die opgepakt werden in overleden zijn een werkkamp van de bezetter

19,95

19,95

Hoofdstukken:

De ontwikkeling van de Landbouw in Landgraaf

Vakwerkhuizen

Op zoek naar de streekgebonden architectuur

Pacht

Jaar Almanak

Loonwerkersbedrijf Bosch Schaesberg

Een beschrijving van 9 deels verdwenen boerderijen met hun bewoners en dus veel genealogische gegevens.

 

9,95

14,95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een fotoboek over de twee mijnen van Schaesberg. De Oranje Nassau Mijn II en de Staatsmijn Wilhelmina. Geen doublure van het boek uit 2015 maar meer een aanvulling. Jo Odekerken heeft bij de samenstelling samengewerkt met Joep Jung die zijn werkbare leven op de ON II heeft gewerkt.

12,50

17,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het themaboek Monumentendag 2017 gaat over onze grenzen. Aan de orde komen o.a. Grensstenen in Landgraaf, Rimburg, Schaesberg en de partage, kerkelijke grenzen, Franse overheersing, de gemeentes van 1815 tot 1982, Alles dreht um die Grenze met een Duitse bril, Rimburg aan de Worm, smokkelverhalen, dialecten, grenzen onder de grond en uiteraard een algemeen verhaal over territoria en grenzen.

De boek is opgemaakt in kleur en telt 200 papgina’s.

9,95

12,95

 

 

Hamers bundel 1, 2 en 3 per boek

5,00

5,00

 

 

Hamers bundel 2010

5,00

5,00

 

Hamers Bundel 2013/2014. Een bundel met 462 pagina’s informatie. Dit is de laatste bundel van de Verenigde Hamers Genealogen. Er zijn nog enkele exemplaren te koop.

 

12,50

12,50

Onderstaande boeken, geschreven door ons vrijwilligers en uitgegeven door onze vereniging, kunt u bij ons bestellen. Per bestelling worden wel verzendkosten in rekening gebracht. Voor het verzenden van één boek bedragen de verzendkosten € 4,00. Bij de verzending van meer boeken wordt € 8,00 in rekening gebracht tot een maximum van 10 kg. Deze prijzen gelden binnen Nederland. Bij verzending naar het buitenland worden de prijzen aangepast. Neem even contact op de prijs van een boek.

Stuur een email met je bestelling naar: heemkundelandgraaf1982@gmail.com

Verzending van boeken vindt plaats na ontvangst van de betaling.

Betaling moet geschieden door overmaking op rekening (IBAN):

NL 32 RABO 0136314937 t.n.v. Heemkundevereniging Landgraaf (Bic RABONL2U).

 

Daarnaast hebben wij een grote collectie Limburgensia die als dubbelexemplaren worden verkocht. De lijst opgeschoond na onze grote boekenmarkt in september. Klik hier om de lijst van boeken te openen.

Uiteraard kunt u de boeken ook op woensdag- en zaterdagmiddag komen ophalen in ons studiecentrum An de Voeëgelsjtang 12 in Landgraaf (in de nabijheid van de kerk van Nieuwenhagerheide).