Heemkundevereniging Landgraaf

Dé plek voor je stamboom en ander historisch onderzoek

Genealogie.

Een van de belangrijkste pijlers van onze heemkundevereniging is het genealogisch onderzoek. Een groot deel van onze collectie is daar ook op afgestemd. Dit betekent, dat bij ons een kopie te vinden is van veel belangrijke registers van dopen, trouwen en begraven in de Euregio en met name Duitsland.. Vaak geven die registers veel te weinig informatie en zekerheid om voorouders te koppelen. Daar heb je weer heel andere zaken voor nodig zoals schepenbankregisters, notarisakten, landmetersakten, erfdelingen, memories van successie en noem maar op.

Lokale historici als Hein Goossens en Carl Specker hebben hun collecties aan ons overgedragen en wij beschikken ook de verschillende andere collecties. 


Veel jonge gegevens zijn alleen te achterhalen door bidprentjes, rouwbrieven, rouwadvertenties, trouwboekjes etc. Dit zijn echter geen documenten met een bewijskracht. Als bron zijn ze wel te gebruiken maar er kunnen fouten in staan. Overigens is ook onze burgerlijke stand niet altijd feilloos. Het probleem is wel, dat je de inhoud van de aktes niet zo maar kunt aanpassen. Daardoor komen geslachtsnamen in meerdere schrijfwijzen voor. Je moet de schrijfwijze van de geboorteakte blijven volgen tenzij er een bevel van de officier van justitie of een rechterlijke beslissing ligt op aanpassing van de schrijfwijze.

Helaas zijn de registers van de kerken ook niet altijd even zorgvuldig opgesteld. Namen werden vaak geschreven zoals ze uitgesproken werden. Leeftijden kunnen verschillen omdat men vroeger geen verjaardag vierde maar wel de naamdag. Ook werden lang niet alle feiten meteen in de boeken ingeschreven en deed men dat later aan de hand van allerlei stukjes papier. Zo raakte men ook stukken kwijt en dan is er dus even niets meer te vinden. Anderen verwaarloosden zelfs de hele kerkadministratie. Dat vinden wij nu maar lastig, maar wij vergeten dat die registers niet voor ons werden aangelegd.

Het voordeel van het zoeken in een vereniging is dat je er niet alleen voor staat en dat mensen elkaar kunnen helpen. Bovendien heb je de beschikking over veel meer bronnen. Genealogie via internet kan leuk zijn, maar heel veel mensen hebben daar nog nooit in een origineel document gekeken en schrijven klakkeloos van anderen over waardoor fouten zich blijven opstapelen en er een stuk geschiedvervalsing ontstaat. Maar ook mensen die trouw in de originelen zoeken, moeten hun eerdere studie regelmatig bijstellen omdat er of ander materiaal wordt gevonden of een aanname niet goed was. Ons advies is en blijft:  schrijf niet over maar controleer altijd met het origineel.

Bij genealogisch onderzoek levert elk antwoord weer twee nieuwe vragen op: "wie waren de vader en de moeder". Veelal loopt je onderzoek dood rond de tijd dat de kerkregisters in de 16e en 17e eeuw werden ingevoerd. Kijk echter verder dan je neus lang is en zoek naar gegevens in andere bronnen. Soms zal je er versteld van staan welke leuke dingen dan nog boven water komen.


Maak je stamboom interessant door niet alleen een kale kerstboom op te tuigen met heel veel namen, maar versier die kerstboom met ballen zoals documenten, foto's, verhalen, kaarten en noem maar op. Schrijf alles op wat je van iemand weet of weet te vinden.


Openbaarheid van de burgerlijke stand. Net als in andere landen zijn er beperkingen aan de openbaarheid gesteld. Dit wordt met name gedaan om levende personen te beschermen. Voor de aktes van de burgerlijke stand gelden de volgende beperkingen in Nederland: geboortes 100 jaar, huwelijken 75 jaar en overlijdens 50 jaar. Voor bevolkingsregisters gelden weer andere normen. 


Een andere handicap is dat niet alles in de huidige taal geschreven is. Handschriften veranderen in de loop van de tijd. Kerkregisters (katholieke kerk) zijn in het latijn en in de Franse tijd zijn de aktes van de burgerlijke stand in het Frans. Het Duitse schrift stelt mensen ook vaak voor problemen.

Voor onze leden bestaat de mogelijkheid om tegen een hele geringe vergoeding deel te nemen aan interne lessen paleografie.


Omdat onderzoek in Limburg afwijkt van de rest van Nederland adviseren wij om het boek "Limburgse voorouders" van Regis de la Haye te lezen.


Genealogische werkgroep Waubach.

Formeel is deze werkgroep opgeheven, maar oud leden komen nog elke eerste zaterdag van de maand om 13.30 uur bijeen om de ontwikkelingen op het gebied van genealogie te bespreken.

Door de werkgroep is samen met de Heimatsverein Baewsweiler een CD uitgebracht met gezinsklappers van een aantal parochies in Nederland en het Duitse grensgebied. De klappers zijn door ervaren genealogen gemaakt aan de hand van de originele registers. Uiteraard adviseren wij altijd oom ook het origineel te raadplegen. 


Mijn naam is Hamers

Bij de opheffing van de genealogische vereniging Hamers, heeft de vereniging haar restant aan boeken aan de heemkundevereniging Landgraaf overgedragen. Het archief van de vereniging is niet aan ons overgedragen. Wij kunnen dus geen onderzoek in die archieven doen. Onder de knop "publicaties en verkoop" kunt u in het overzicht zien wat er nog te koop is. Veel informatie is natuurlijk te vinden in de jaargangen van het Hamers Bulletin.


PDF Lezing "Genealogie voor beginners" 


Kijk ook op downloads waar altijd wel een aantal bestanden staan die je kunnen helpen.