Heemkundevereniging Landgraaf

Dé plek voor je stamboom en ander historisch onderzoek

Gebouwen en monumenten.

Hoewel in de loop van de tijd veel verdwenen is, valt er in Landgraaf nog genoeg te zien uit het verleden. Zo is een belangrijk deel van de kern Rimburg een beschermd dorpsgezicht dat ons een beeld geeft van hoe Rimburg er in het verleden uitzag. Delen van de wijken Lauradorp en Leenhof hebben weer een bescherming gekregen omdat zij een beeld geven van het het wonen in woningen die door de mijn Laura/Julia en de de Oranje Nassau Mijnen zijn gebouwd. 

Oude boerderijen, kerken en kapellen vertellen ons net als een aantal woningen en monumentjes veel over het verleden. Veel hiervan is door ons al uitvoerig beschreven in fotoboeken, jaarboeken, Bulletin of themaboeken. Dit geldt ook voor een aantal verdwenen panden en gedeeltes van dorpen. Zonder foto's en het bijbehorende verhaal is het verleden niet te reconstrueren. 

Wij hebben geen bouwvergunningen ter beschikking, maar wel vaak de geschiedenis van de panden en hun bewoners.

Binnen Landgraaf is helaas geen gemeentelijke monumentenlijst van kracht. De bescherming wordt geboden via panden op de rijksmonumentenlijst, bestemmingsplannen en speciale beleidsplannen.