Heemkundevereniging Landgraaf

Dé plek voor je stamboom en ander historisch onderzoek

Lid worden.

Lid worden van onze heemkundevereniging kan men door zich persoonlijk in te schrijven op woensdag- of zaterdagmiddag in onze studiezaal/bibliotheek An de Voeëgelsjtang 12 te Landgraaf (openstelling van 13.00 tot 17.00 uur). Voor de inschrijving moet gebruik worden gemaakt van het door ons opgestelde inschrijfformulier.

Nieuwe leden ontvangen na inschrijving nog een presentje in de vorm van een boek of anderszins,.


Natuurlijk is schriftelijk aanmelden via email ook mogelijk. Deze aanmelding moet dan gestuurd worden aan heemkundelandgraaf1982@gmail.com. Daarbij moet gebruik worden gemaakt van ons inschrijfformulier. U kunt her formulier daarna of inleveren bij de balie van onze studiezaal/bibliotheek of het formulier invullen en ondertekenen en het daarna als scan of foto aan ons per email te retourneren.

Een nieuw lidmaatschap gaat pas in na ontvangst van de verschuldigde contributie.


Inschrijfformulier nieuwe leden 


In diesem Prospekt möchten wir Ihnen Informationen über die Aktivitäten des Heimatvereins

Landgraaf erteilen. Heimatverein LandgraafContributie

Het verenigingsjaar loopt van januari tot januari. De jaarcontributie moet in januari van het betreffende jaar per vooruitbetaling worden voldaan. Bij aanmelding na het 1e kwartaal moet u nog het 3/4 deel van de contributie voldoen of nog minder bij aanmelding na 1 juli.

Individuele leden betalen € 25,00 per jaar. Een gezinslidmaatschap kost  € 28,00 per jaar.


Leden ontvangen een korting op de door de vereniging uit te geven boeken. Deze korting geldt uitsluitend bij het kopen van boeken in de studiezaal/bibliotheek.

Daarnaast krijgt elk lid 4 keer per jaar het verenigingsblad "Het Bulletin". Dit kan men gedrukt of digitaal ontvangen.

Betaling van de contributie

Bij aanmelding in de studiezaal/bibliotheek wordt de contributie, de eerste keer, in het algemeen contact voldaan. Wij hebben niet de mogelijkheid om contactloos te betalen.

Betaling per bank of giro moet gebeuren op onze bankrekening bij:

 de Rabo Bank nr. NL 32 RABO 0136314937 t.n.v. heemkundevereniging Landgraaf

Om zo weinig mogelijk administratieve rompslomp te hebben, geven wij er de voorkeur aan om de contributie zoveel mogelijk te innen via automatische incasso.

De jaarlijkse contributie wordt bij automatische incasso omstreeks 23 januari bij de leden afgeschreven.

Alle nieuwe leden wordt nadrukkelijk gevraagd om bij het lid worden in te stemmen met een automatische incasso. Bij inschrijving aan de balie zal daarom automatisch een machtigingsformulier worden uitgereikt.


Excursie

Minimaal een keer per jaar wordt voor de leden een excursie georganiseerd. Meestal betreft dit een dagreis op zaterdag. De kosten per persoon zijn afhankelijk van het programma en het al dan niet gezamenlijk gebruiken van de lunch. Waar mogelijk en gewenst maken wij gebruik van gidsen.


Verenigingsavond

Elk jaar wordt voor de leden een verenigingsavond gehouden. Tijdens deze avond zal ook het jaarboek van de vereniging worden gepresenteerd en zullen jubilarissen in het zonnetje worden gezet. Ter dekking van de kosten voor bijvoorbeeld een koud- en warm buffet zal een vergoeding worden gevraagd.


Ledenvergadering

Onvoorziene omstandigheden of overheidsregels voorbehouden, wordt een keer per jaar in de maand april een algemene ledenvergadering gehouden. Daarin legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde financiële beleid, wordt gekeken naar de activiteiten en eventuele bijzonderheden. Tijdens deze vergadering zal ook de formele benoeming of bekrachtiging van benoeming van bestuursleden plaatsvinden.