Heemkundevereniging Landgraaf

Dé plek voor je stamboom en ander historisch onderzoek

ANBI.

Onze vereniging is bij de Belastingdienst geregistreerd als een “algemeen nut beogende instelling (ANBI)”. Wij staan geregistreerd onder RSIN/fiscaal nummer ANBI 816465101.

 

Door gewijzigde regelgeving moeten wij met ingang van 1 januari 2014 een aantal gegevens op ons internetadres vermelden. Daarom deze aparte pagina.


Doel van de Heemkundevereniging Landgraaf als vastgelegd in de statutenwijziging verleden door notaris Ummels op 27 juni 2008

 

Artikel 2

1. Het doel van de vereniging is het (doen) bevorderen van de studie in de streekgeschiedenis in het algemeen en in het bijzonder van de studie in de sociale en cultuurhistorische aspecten van Landgraaf en zijn bewoners. Voorts heeft de vereniging ten doel het via genealogisch onderzoek in kaart (doen) brengen van de geschiedenis van de bewoners en het daartoe (doen) opzetten, in stand (doen) houden en (doen) uitbreiden een sociaal cultuurhistorisch centrum binnen de gemeente Landgraaf, evenals al hetgeen hiermede in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.


1. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

a. het uitbreiden, beheren en ontsluiten van studiemateriaal op het gebied van streekgeschiedenis en        genealogie;

b. het beheren en ontsluiten van relevante, in bruikleen verkregen verzamelingen en/of archieven;

c. het tijdens de openstelling van het sociaal cultuurhistorisch centrum beschikbaar stellen van dit studiemateriaal aan de leden van de vereniging en studenten;

d. Het organiseren en houden van lezingen, tentoonstellingen, excursies en andere activiteiten;

e. Het doen van sociaal en cultuurhistorisch onderzoek binnen Landgraaf en het publiceren van de resultaten van dit onderzoek;

f. Het bevorderen van de educatie van de streekgeschiedenis en de sociale- en cultuurhistorische geschiedenis van Landgraaf bij het in Landgraaf gevestigde basis- en voortgezet onderwijs;

g. Het samenwerken met verenigingen, stichtingen en andere instellingen die eenzelfde doel nastreven.


Vergoedingenbeleid bestuursleden en vrijwilligers

Alle bestuursleden zijn binnen de vereniging vrijwilligers. Zij ontvangen, net als de andere vrijwilligers van de vereniging, geen vergoedingen voor de bestuurs- of andere werkzaamheden voor de vereniging.


Aan alle vaste vrijwilligers wordt een keer per jaar een etentje of attentie aangeboden.


Leden die een lezing verzorgen ontvangen een presentje in de vorm van een fles wijn.

Derden ontvangen voor lezingen een onkostenvergoeding voor reiskosten een een beperkte vergoeding of presentje.


Het bestuur heeft vorig jaar gekeken welke dingen aangepast moeten worden om te voldoen aan de WTBR. Daarom is door het bestuur een nieuw Huishoudelijk Reglement opgesteld, dat voldoet aan de moderne regels. Dit HR moet door de ledenvergadering worden vastgesteld.


Huishoudelijk reglement 2022


Jaarstukken van de vereniging

Elk jaar zullen wij op deze pagina in pdf het jaarverslag en financieel verslag toevoegen. In de documenten van de jaarvergadering staan tevens de zaken opgenomen waar de vereniging mee bezig is. De bestanden blijven hier maximaal 5 jaar staan. Klik hieronder op de bestanden die je wilt zien.
jaarstukken 2019


Jaarverslag 2019


Verslag jaarvergadering 18 april 2019


jaarstukken 2020


Jaarrekening 2021


Verklaring kascontrolecommissie rekening 2021


Jaarvergadering 2022 


Jaarrekening 2022


Jaarverslag 2022


Verslag ledenvergadering 2022.


Agenda jaarvergadering 2024, verslag van de vergadering  2023 en het jaarverslag 2023.


Jaarrekening 2023