Heemkundevereniging Landgraaf

Dé plek voor je stamboom en ander historisch onderzoek

Gezondheidszorg in Landgraaf door de eeuwen heen

In 1905 kwam dokter Cals als assistent naar Schaesberg. In 1909 vestigde hij zich definitief in Schaesberg. Cals was gedurende dertig jaar in Schaesberg "de dokter". Zijn woonhuis staat nog in de  Dr. Calsstraat. De straat heette eerder Laurastraat maar werd dus vernoemd naar de dokter.

Cals was geboren in Meerssen. Na geslaagd te zijn aan de Rijksnormaalschool in Meerssen ging hij als onderwijzer naar Amsterdam. Naast zijn werk studeerde hij aan de gemeentelijke universiteit ook nog medicijnen. Hij maakte zijn opleiding af aan de universiteit van Gent. Daarna kwam hij terug naar Limburg omdat de groeiende mijnindustrie behoefte had aan geneesheren. Het was voor een arts in die tijd enorm hard werken in de hoek Schaesberg, Nieuwenhagen, Waubach, Rimburg en Eygelshoven. Dag en nacht stonden ze klaar voor de mensen. Van Cals is bekend, dat hij er een keer op een maandagavond achter kwam dat hij vanaf zondagmorgen constant in de weer was geweest. Vakantie heeft Cals nooit gekend. Ook maatschappelijk was hij actief en zijn gemoedelijke omgang maakte hem tot vriend en vertrouwde van ieder. Als geneesheer gaf hij de stoot om te komen tot de oprichting van het Groene Kruis en was hij medeoprichter van de Bouwvereniging in Schaesberg en de R.K. Staatspartij. Hij was ook nog 12 jaar lid van Provinciale Staten. 

Cals was een bijzondere man en werd in Schaesberg gezien als een rechtvaardige man.


De eerste huisarts in Nieuwenhagen vestigde zich in 1919. Het was P.J. (Pieter Joseph)  Snijders die in 1893 in Voerendaal geboren was. Hij was net afgestudeerd en gedmoliseerd als militarie arts. Nadat pogingen in Vaals en Valkenbuyrg mislukt waren. Ging hij op de fiets naar Nieuwenhagen waar in de streek tussen Schaesberg en Rimburg nog alle eer te behalen viel.  Na eerst in de Kerkstraat (nu Heigank) en daarna aan de Rötscherweg gewoond te hebben vestigde Pake Snijders zich in 1934 in het pand dat we nu kennen als Heigank 132. Alle vier de zonen uit het gezin werden huisarts.  

In 2019 lieten de huisartsen, in samenwerking met de heemkundevereniging, het boekje "100 jaar Huisartsenpraktijk Snijders" het licht zien. Inmiddels is de 4e generatie huisarts actief in Nieuwenhagen.

Pake Snijders was ook musicus en oprichter en actief lid van het dubbelkwartet "Con Amore" en van het koor "Stemmen uit de Mijnstreek".